Nareszcie! Mandat dla zapominalskich za brak dowodu rejestracyjnego i papierowej polisy ubezpieczenia OC to już przeszłość!

19 października 2018 Monika Zjawin

Weszła w życie długo wyczekiwana przez kierowców zmiana. Od 1 października 2018r. nie mamy już obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego ani polisy ubezpieczenia OC. Nie oznacza to oczywiście, że nie mamy obowiązku w ogóle posiadać tych dokumentów. W dalszym ciągu są to dokumenty obowiązujące. W Stacji Kontroli Pojazdów podczas badania technicznego nadal mamy obowiązek posiadać dowód rejestracyjny, w którym zostanie odnotowany nasz kolejny przegląd. Wyjazd za granicę czy sprzedaż auta to również sytuacje, w których dokument jest konieczny.
Jak w takim razie Policja w trakcie kontroli drogowej sprawdzi czy posiadamy polisę OC oraz ważny dowód rejestracyjny? Będzie to weryfikować zdalnie. Organ przeprowadzający kontrolę będzie mógł sprawdzić w bazie danych informacje dotyczące naszego dowodu rejestracyjnego, pojazdu, OC oraz dane dotyczące badania technicznego. Do tej pory gdy kontrola wykazała jakieś nieprawidłowości, np. pojazd zagrażał bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego, dowód rejestracyjny był zatrzymywany fizycznie. Aktualnie organ odnotuje jedynie zatrzymanie dokumentu w systemie informatycznym a informacja o tym zostanie przekazana do CEPiK-u. Kierowca natomiast otrzyma pokwitowanie. Przy kolejnej kontroli w systemie będzie już widniała informacja kto i z jakiego powodu zatrzymał nasz dokument. Po staremu pozostaje obowiązek posiadania przy sobie prawa jazdy. W dalszym ciągu za jego brak grozi nam mandat w wysokości 50 zł. Należy też zwrócić uwagę, że w przypadku drobnych zdarzeń drogowych, niewymagających interwencji Policji, warto mieć przy sobie numer swojej polisy by ewentualnie szybko „rozwiązać” problem, jeśli zdarzenie nastąpiło z naszej winy. Jeśli jednak okaże się, że to druga strona, która jest sprawcą kolizji nie posiada przy sobie OC, należy zabezpieczyć się chociażby poprzez spisanie oświadczenia o odpowiedzialności sprawcy za zdarzenia. Warto wziąć od tej osoby wszelkie dane osobowe, adres, telefon, spisać numery rejestracyjne samochodu itp. Można również zadzwonić na infolinię, jeśli sprawca pamięta gdzie się ubezpieczał i informując o zdarzeniu drogowym spróbować ustalić numer OC polisy sprawcy na podstawie jego imienia i nazwiska. Pamiętajmy, że zgodnie z art. 44 ust 1 pkt 4) ustawy prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r., kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku. Reasumując, należy wskazać, że mimo braku obowiązku posiadania fizycznie polisy OC i dowodu rejestracyjnego, warto jest mieć przy sobie informacje zawarte w tych dokumentach, np. zrobić sobie zdjęcie dokumentów telefonem.