“Mały ZUS” – trzeba się spieszyć!

2 stycznia 2019 Monika Zjawin

Należy zacząć od najważniejszej rzeczy, czyli terminu. Przedsiębiorcy chcący skorzystać z ulgi muszą się spieszyć, bowiem termin na zgłoszenie do ZUS mija 08 stycznia 2019r. Biorąc pod uwagę, że jest to jeszcze okres świąteczny dla tych, którzy przedłużyli sobie wypoczynek, czasu nie jest dużo.

Co należy zatem zrobić? Przede wszystkim należy wyrejestrować się z dotychczasowego ubezpieczenia (formularz ZUS ZWUA). Jako datę wyrejestrowania wskazujemy 1 stycznia 2019 r. Następnie z tą samą datą, czyli 1 stycznia 2019 r., zgłaszamy się do „małego ZUS” z kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 (jeśli nie masz ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy) lub 05 92 (jeśli masz ustalone prawo do renty). Zgłoszenia dokonujemy odpowiednio na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA (jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu). Zgłoszenia możemy dokonać osobiście odwiedzając nasz Oddział ZUS i składając formularze albo online poprzez stronę internetową www.ceidg.gov.pl.

Oczywiście skorzystanie z ulgi nie jest obowiązkowe. Trzeba podkreślić, że jeśli zdecydujemy się na skorzystanie z „małego ZUS” będzie się do przekładało na wysokość naszych świadczeń: chorobowego i wypadkowego. Jeśli zatem zmienimy zdanie w trakcie roku, to możemy zrezygnować z niego, ale… za miesiąc, w którym zrezygnujemy z ulgi oraz pozostałe miesiące do końca roku, płacimy składki na ubezpieczenia społeczne według standardowych zasad (tzw. pełny ZUS).

Nie należy mylić „małego ZUS” z tzw. preferencyjnymi/obniżonymi składkami na ubezpieczenie społeczne, które możemy płacić przez 24 miesiące prowadzenia działalności. Podstawą naliczania preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne jest 30% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Jeśli korzystamy z preferencyjnych składek i nasza działalność gospodarcza jest jedynym tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, to nie opłacamy za siebie składek na Fundusz Pracy.

Z ulgi „mały ZUS” skorzystamy natomiast jeśli nasze przychody za ubiegły rok z działalności gospodarczej, którą prowadziliśmy przez cały ten rok, nie przekroczą trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (63 tys. zł za rok 2018). Wtedy będziemy mogli płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenia społeczne, jeśli oczywiście spełnimy pozostałe warunki, np. m.in. rozliczając się na karcie podatkowej nie korzystaliśmy ze zwolnienia z VAT, nie wykonujemy dla byłego bądź obecnego pracodawcy tego, co robiliśmy dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym czy też nie podlegaliśmy ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności.
Na koniec jeszcze jedna ważna informacja – „Mały ZUS” dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe). Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba płacić w pełnej wysokości (2018 r. wynosiła ona 319,94 zł).