SPRAWY O PODZIAŁ MAJĄTKU

Bardzo często rozwód jest jedynie etapem zakończenia pewnego rozdziału w życiu. Wiele emocji budzi również kwestia podziału majątku byłych małżonków. Z uwagi właśnie na osobisty stosunek klient w trakcie takiego postępowania może mieć problemy z interpretacją i zrozumieniem zawiłych przepisów. Warto zatem skorzystać ze wsparcia profesjonalisty, który przeprowadzi nas przez to postępowanie i sprawi, że działania w zakresie naszego majątku będą bezpieczne i przemyślane.