SPRAWY KARNE

Kancelaria oferuje pomoc w sprawach karnych już na etapie postępowania przygotowawczego (śledztwo, dochodzenie) a także zapewnia reprezentację i obronę na etapie postępowania sądowego. Warto jednak już od samego początku, gdy organy ścigania dopiero ustalają czy doszło do popełnienia czynu zabronionego, mieć obok siebie zaufanego obrońcę. Należy pamiętać, że w sprawach karnych szczególna rola adwokata – obrońcy oraz tajemnica adwokacka sprawiają, że adwokat nie może wyjawić informacji uzyskanych od klienta w związku z prowadzoną sprawą nawet pod przymusem sądu.