SPRAWY FRANKOWE

Z powodzeniem reprezentuję przed sądami interesy klientów w sprawach dotyczących tzw. „kredytów frankowych”.
Samo doświadczenie życiowe prowadzi do logicznego wniosku, że gdyby banki udzielały rzetelnej informacji w zakresie ryzyka walutowego i w symulacjach pokazywały również te najbardziej niekorzystne scenariusze, podobne do tego, jaki zdarzył się na przestrzeni ostatnich 12 lat, to klienci nie decydowaliby się na tego typu kredyty, pomimo niższej raty początkowo nawet o kilkaset złotych. Banki co do zasady działają we własnym interesie, zatem prezentują oferowane produkty kredytowe wskazując na ich najwyższą atrakcyjność. Nadrzędny interes banków, niedopełnienie obowiązku informacyjnego, stosowanie w umowach niedozwolonych postanowień doprowadziły jednak do sytuacji pokrzywdzenia klientów banków jako ich konsumentów. Na szczęście nie jesteśmy bezsilni wobec tej sytuacji i z powodzeniem możemy walczyć przed sądami o swoje prawa.