ROZWODY

Są to szczególne sprawy, w których wiedza merytoryczna adwokata musi iść w parze z empatią i wparciem okazanym klientowi w przejściu tego trudnego czasu i zamknięciu pewnego etapu. Bardzo często sprawom tym towarzysz silny stres i duże emocje, zwłaszcza, gdy rozwód jest związany z ustalaniem winy. Ważne jest by właśnie w tych chwilach mieć przy sobie profesjonalistę, który udzieli odpowiedniego wsparcia. Rozwód bowiem to nie tylko ustalenie winy w rozkładzie pożycia, ale także kwestie władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów i alimentów, a finalnie także podział majątku wspólnego małżonków. Nie ulega wątpliwości, że decyzje podjęte podczas tego postępowania będą miały wpływ na nasze dalsze życie, dlatego nie warto pozostawiać tych kwestii przypadkowi. Należy też zaznaczyć, że skorzystanie z usług adwokata sprzyja szybszemu zakończeniu postępowania, na czy często stronom zależy.