PRAWO PRACY

Jest to dziedzina regulująca prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców, dlatego z mojej pomocy często korzystają zarówno pracownicy, których prawa zostały naruszone jak i pracodawcy, którzy potrzebują wparcia czy rady w rozwiązaniu swoich problemów związanych np. z zatrudnieniem. Nieuzasadnione lub niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę, brak wypłaty wynagrodzenia za godziny nadliczbowe czy też dyskryminacja i mobbing w miejscu pracy, to kwestie z jakimi stykam się najczęściej po stronie pracowników. Pracodawcom z kolei chętnie pomagam w sporach z pracownikami oraz w przygotowaniu różnych niezbędnych dokumentów.