PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

Prawo gospodarcze ustala zasady stosunków między przedsiębiorstwami oraz między przedsiębiorstwami a ich klientami, czyli podmiotami fizycznymi. Nietrudno zatem się domyślić, że zakres zagadnień mieszczących się w tej dziedzinie jest bardzo szeroki. Począwszy od bieżącej obsługi podmiotów, poprzez dochodzenie należności pieniężnych, przygotowanie i opiniowanie umów gospodarczy a skończywszy na reprezentacji pracodawcy w sporach z pracownikami.

Bardzo ważną częścią tej sfery prawa jest Kodeks Spółek Handlowy, który normuje tworzenie, organizację, funkcjonowanie oraz sposób rozwiązania spółek prawa handlowego. W tym zakresie kancelaria świadczy usługi:
– zakładanie i rejestracja wszelkiego rodzaju spółek
– przeprowadzanie zmian w spółkach takich jak: zmiany osobowe, np. zmiana wspólników, zmiana prezesa, podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, zmiany treści aktów założycielskich (umów i statutów),
– pomoc przy sprzedaży oraz nabyciu udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego
– pomoc w procesach zbywania i nabywania przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części
– likwidacja podmiotów gospodarczych
– przekształcenie spółek
– prowadzenie postępowań przed Sądami rejestrowymi (KRS)
– przygotowanie dokumentów na zgromadzenie wspólników i walne zgromadzenie akcjonariuszy, posiedzenie rady nadzorczej czy zarządu