PRAWO CYWILNE

To bardzo szeroka dziedzina prawa, która reguluje kwestie począwszy od prawa rzeczowego, prawa własności, zobowiązań a także prawo rodzinne, spadkowe czy też chroni naszą własność i dobra osobiste. Wszędzie tam, gdzie powstaje spór pomiędzy osobami fizycznymi czy też osobami prawnymi dotyczący wzajemnych uprawnień czy obowiązków niezbędna jest pomoc w dochodzeniu swoich praw. W ramach tej dziedziny oferuję również m.in. przygotowanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych, reprezentację w sprawach o zapłatę, zajęcie się sprawami najmu i dzierżawy a także pomoc w szeroko rozumianych kwestiach związanych z obrotem nieruchomościami.