OBSŁUGA PRAWNA FIRM / PRZEDSIĘBIORCÓW

Zajmuję się również kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Doradzam osobom, które dopiero zakładają firmę w wyborze optymalnie jak najlepszej formy prowadzenia działalności. Oferuję także pomoc przy sprzedaży oraz nabyciu udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego oraz przy procesach zbywania i nabywania przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części. Reprezentuję także w postępowaniach sądowych i administracyjnych, a także w negocjacjach ugodowych. Obsługa prawna może obejmować całą, bieżącą działalność przedsiębiorcy lub koncentrować się jedynie na wybranym aspekcie jego działalności, np. windykacji należności.